Travelling News is het driemaandelijkse digitale magazine uitgegeven door UBJET. Het wordt gestuurd naar 10.000 adressen van toeristische bedrijven en naar de toeristische en culturele sector van België en de nabije landen.

Elke uitgave bespreekt toeristische bestemmingen en plaatselijke producten, informatie over nieuwe publicaties, tentoonstellingen en evenementen in deze branche.

Travelling News neemt publiciteit op. Ondernemingen en toeristische verenigingen kunnen de hoofdredacteur contacteren via gilbertvictormenne@gmail.com.

WAT IS UBJET ?

De Unie der Belgische Journalisten en Toeristische Schrijvers (UBJET) is de oudste en de grootste Belgische vereniging in dit genre, opgericht op 25 mei 1951. De eerste voorzitter was Arthur Haulot, Commissaris-Generaal voor Toerisme van ons land.

UBJET stichtte in 1954, samen met Frankrijk, de FIJET (Fédération Internationale des Journalistes et Ecrivains du Tourisme), dat 26 nationale verenigingen en 600 leden omvat en erkend is door de UNESCO.

Volgens haar statuten bestaat UBJET uit journalisten van de geschreven en digitale pers, radio- en tv-journalisten, schrijvers, uitgevers van gedrukte en digitale publicaties waarin toeristische bijdragen opgenomen worden, cineasten, producers van klankbeelden, in toerisme gespecialiseerde fotografen en voordrachtgevers.

De leden van UBJET moeten voldoen aan bepaalde productiviteitseisen. Alle leden kregen een uitgenodigd om een enquête over hun recente activiteit in te vullen. De dossiers werden zorgvuldig nagekeken. Het resultaat van deze actie verzekert alle betrokken belangengroepen in de toerismebranche de geloofwaardigheid van de leden die in het repertorium op haar site www.ubjet.org vermeld staan. UBJET telt vandaag 66 leden, Nederlandstalig en Franstalig.

1951-2017: 100 NUMMERS TEN DIENSTE VAN HET TOERISME

Sinds 1951 informeert het magazine van UBJET de lezers over reizen en ontdekkingen, en over de toeristische actualiteit in België en de rest van de wereld. Sinds het maandelijkse bescheiden gestencilde “Nouvelles – Nieuws”en de latere trimestriële drukwerken “Jet-Info” en “UBJET-Info” heeft het magazine van UBJET dus al een hele weg afgelegd om tot het huidige digitale “Travelling News” te komen.

Dit magazine verschijnt viermaal per jaar, in maart, juni, september en december. Zo’n 10.000 e-mailadressen in de toeristische en culturele sector in België en de buurlanden krijgen het elk trimester in hun mailbox. De leden-journalisten brengen verhalen uit de hele wereld.

EEN GRATIS MAGAZINE VOOR HET GROOT PUBLIEK

Bij beslissing van de Raad van Bestuur van UBJET is Travelling News ook beschikbaar voor iedereen, en dit geheel gratis. Geïnteresseerden hoeven enkel een aanvraag te sturen naar info@ubjet.org.