PROCEDURE

Stuur uw curriculum Vitae alsook enkel voorbeelden van uw activiteit (artikels in de gedrukte of digitale pers, reisboeken, beschikbare voordrachten, gepubliceerde foto’s…) naar het secretariaat van UBJET:

Karel Meuleman
Secretaris-generaal

Tallaart 45

2500 Koningshooikt

0475 35 80 80
E-mail: k.meuleman@telenet.be

 

Uw aanvraag wordt aan de eerstvolgende vergadering van de Raad van Bestuur voorgelegd. U wordt dan op de hoogte gebracht worden van de beslissing.

Indien uw kandidatuur aanvaard is, zal men u vragen om dossierkosten ten belope van 50 euro te betalen, evenals het jaarlijkse lidgeld van 50 euro.

Voordelen van het lidmaatschap

  • Uitnodigingen voor activiteiten in België (voordrachten, voorstellingen van toeristische bestemmingen,…);
  • Uitnodigingen voor studiereizen in België (steden, regio’s);
  • Uitnodigingen voor studiereizen in het buitenland;
  • Mogelijkheid tot lidmaatschap van FIJET (Fédération Internationale des Journalistes et Ecrivains du Tourisme); FIJET stelt aan zijn leden studiereizen, congressen e.d. voor;
  • UBJET-perskaart;
  • Abonnement op het driemaandelijkse digitale magazine Travelling News;
  • De mogelijkheid om artikels te publiceren in Travelling News.