TN 127 - Van Weggis naar Val di Sole


TN 125 - Noeveren in Boom


TN 125 - In het kielzog van Jacobus (deel 6)


TN 125 - La vie de château en france


10/11/23 - Bezoek/Visite KBR


TN 124 - Slowakije, vrijwel onbekend bij ons


TN 123 - Een beeldverhaal over Zuid-Tirol


tn 122 - 'Wenen, daar word je blij van'


7/12/22 Lunch et visite au Planetarium - lunch en bezoek aan het Planetarium


18/11/22 Visite à Spontin et Bouvigne-sur-Meuse - Bezoek aan Spontin en Bouvigne-sur-Meuse


Célébration de 70 ans de l'UBJET

Assemblée Générale - Algemene Vergadering 2019

L'Assemblée Générale 2019 de l'UBJET se tiendra le 23 mars à Waterloo. La plupart des photos est publiée grâce au reportage de notre membre Philippe Lombet.

De Algemene Vergadering 2019 vond plaats op 23 maart in Waterloo. De meeste foto's hierbij werden geleverd door ons lid Philippe Lombet.


Visite au Hageland

Le 10 novembre 2018, visite des vignobles du Hageland et le Centre des Visiteurs à Wezemaal: une région qui mérite d'être promue. Op 10 november 2018 bracht UBJET een bezoek aan de wijngaarden en het bezoekerscentrum in Wezemaal, een interessante streek.