De Unie der Belgische Journalisten en Toeristische Schrijvers (UBJET) is de oudste en de grootste vereniging van dit genre in België, opgericht op 25 mei 1951. De eerste voorzitter was Arthur Haulot, Commissaris-Generaal voor Toerisme van ons land.

 

UBJET stichtte in 1954, samen met Frankrijk, de FIJET (Fédération internationale des Journalistes et Ecrivains du Tourisme), dat 25 nationale verenigingen en 900 leden omvat en erkend is door UNESCO.

 

Volgens de statuten van UBJET bestaat de vereniging uit actieve leden die in het toerisme werkzaam zijn en voldoen aan bepaalde productiviteitseisen, elk in hun genre: journalisten van de geschreven of digitale pers, radio- of tv-journalisten, schrijvers, uitgevers van gedrukte of digitale publicaties waarin toeristische bijdragen opgenomen worden, cineasten, producers van klankbeelden, in toerisme gespecialiseerde fotografen en voordrachtgevers.

Onze vereniging heeft als doel de productiviteit van onze leden te bevorderen, de reizen die ze ondernemen te vergemakkelijken met het oog op hun bedrijvigheid, hun publicaties te steunen, en ze in verbinding stellen met soortgelijke groeperingen in andere landen.

UBJET wil professioneel werken. Alle leden werden uitgenodigd om een enquête over hun recente activiteit in te vullen. Alle dossiers werden zorgvuldig geëvalueerd. Het resultaat van deze actie, die nog maar zelden gezien werd in de wereld van de journalistenverenigingen, stelt ons in staat aan alle betrokken belangengroepen in de toerismebranche de geloofwaardigheid van onze leden aan te tonen.

 

Gilbert Menne 

Voorzitter UBJET - FIJET-Belgium